گزارش تصویری

محسن ابراهيم زاده به عنوان رييس اداره استاندارد زابل معرفي شد

محسن ابراهيم زاده به عنوان رييس اداره استاندارد زابل معرفي شد ؛به گزارش روابط عمومي استاندارد سيستان وبلوچستان ،در جريان سفر مورخ٢٧تيرماه مدير كل و معاونين اداري ومالي واستانداردسازي وتدوين به حوزه سيستان ،ابراهيم زاده به عنوان رييس جديد اداره زابل معرفي و از زحمات مهدي سرگزي تقدير بعمل امد.شايان ذكر است ابراهيم زاده سابقه بر اين رييس اداره استاندارد ايرانشهر را در كارنامه كاري خود داشته است.

محسن ابراهيم زاده به عنوان رييس اداره استاندارد زابل معرفي شد
1400/4/28 دوشنبه