گزارش تصویری

ابطال 6 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان

جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور صدور، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی در روز چهارشنبه مورخ 20/8/95 تشکیل گردید. که در این جلسه 6 پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی مشروحه ذیل بدلیل عدم پیگیری تمدید پروانه، عدم استمرار کیفیت و کسب امتیازات منفی باطل گردید. ردیف نام واحد تولیدی نام فرآورده نام تجارتی شماره پروانه 1 محمدرضا شیخ زاده آجر رسی - 7734789918 2 غلامرضا شیخ زاده آجر رسی - 7434788918 3 اسماعیل صباغی آجر رسی - 7429776908 4 محمد امین قاضی زاده آجر رسی - 7444357938 5 عبدالباسط ریگی آجر رسی - 7444356938 6 رفیع کنارک کنسرو ماهی تون در روغن انوار کنارک، بیدارچابهار، مهرکنارک، هوور چابهار، تن رمین 7444635931

ابطال 6 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان
جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور صدور، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی در روز چهارشنبه مورخ 20/8/95 تشکیل گردید. که در این جلسه 6 پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی مشروحه ذیل بدلیل عدم پیگیری تمدید پروانه، عدم استمرار کیفیت و کسب امتیازات منفی باطل گردید.

ردیف نام واحد تولیدی نام فرآورده نام تجارتی شماره پروانه
1 محمدرضا شیخ زاده آجر رسی - 7734789918
2 غلامرضا شیخ زاده آجر رسی - 7434788918
3 اسماعیل صباغی آجر رسی - 7429776908
4 محمد امین قاضی زاده آجر رسی - 7444357938
5 عبدالباسط ریگی آجر رسی - 7444356938
6 رفیع کنارک کنسرو ماهی تون در روغن انوار کنارک، بیدارچابهار، مهرکنارک، هوور چابهار، تن رمین 7444635931

ابطال 6 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان
1395/8/23 یکشنبه