گزارش تصویری

کارکنانی که تاکنون واکسینه نشده‌اند، از حضورشان در دستگاه‌های  اجرایی جلوگیری خواهد شد

استاندار گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا،کارکنانی که تاکنون در برابر ویروس کرونا واکسینه نشده‌اند، از حضورشان در دستگاه‌های  اجرایی جلوگیری خواهد شد و برای حضور در محل کار باید تست منفی pcr را که با هزینه خودشان انجام شده ارائه دهند و از سویی این عدم حضور نیز غیبت محسوب خواهد شد.

کارکنانی که تاکنون  واکسینه نشده‌اند، از حضورشان در دستگاه‌های  اجرایی جلوگیری خواهد شد
1400/7/28 چهارشنبه