گزارش تصویری

مدیر کل استاندارداستان تبریک روز کارمند از زحمات و تلاش های کارکنان استاندارد استان صمیمانه تقدیر و تشکر نمود۔

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز پنج شنبه مورخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ مصادف با روز کارمند و هفته دولت ،محبی مدیر کل استاندارد استان به اتفاق معاونین اداره كل ،با کارکنان دیدار و ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند از زحمات آنان قدردانی نمودند۔
مدیرکل استاندارد استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک روز کارمند از زحمات و تلاش های کارکنان استاندارد استان صمیمانه تقدیر و تشکر نمود۔
مجید محبی، هفته دولت را یادآور فداکاریهای شهیدان رجایی و باهنر عنوان کرد و افزود: روز شهادت این بزرگواران که با فداکاری ها و خدمت گزاری های خود درس شجاعت و خدمت گزاری را به همه ما دادند به عنوان روز کارمند نامگذاری شده است.
وی تصریح کرد: تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است و نتیجه آن درخت امیدی است که به بار می نشیند.
وی اظهار داشت: ماهیّت کارِ کارمند، خدمت است. كارمندي در اين نگاه، امانتي الهي براي خدمت گزاري به مردم و تحقق برنامه هاي اقتصادي وكارمندان در اين نظام، جايگاه ويژه اي دارند و اصلاح بسياري از رويه ها و رفع موانع به دست آنان امكانپذير است.

مدیر کل استاندارداستان تبریک روز کارمند از زحمات و تلاش های کارکنان استاندارد استان صمیمانه تقدیر و تشکر نمود۔
1400/6/6 شنبه