گزارش تصویری

اجرای طرح نظارت و کنترل در ایام نوروز در سیستان و بلوچستان

به منظور صیانت از حقوق هم استانی های گرامی این اداره کل در ایام نوروز مبادرت به کنترل از مراکز عرضه و توزیع کالا و نمایندگی های مجاز خودروهارا جهت کنترل کالاهای فاقد علامت استاندارد در ایام نوروز را در سراسر استان انجام پذیرفت.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مهندس جامی رئیس اداره اجرای استاندارد گفت: به منظور صیانت از حقوق هم استانی های گرامی این اداره کل در ایام نوروز مبادرت به کنترل از مراکز عرضه و توزیع کالا و نمایندگی های مجاز خودروهارا جهت کنترل کالاهای فاقد علامت استاندارد در ایام نوروز را در سراسر استان انجام پذیرفت. مهندس جامی گفت: در این مدت بازرسین این اداره کل به 459 فروشگاه مراجعه نمودند که از این تعداد به مسئولین 4 فروشگاه تذکر و کالاهای غیر استاندارد 3 فروشگاه توقیف و اعلام جرم گردید.
 

اجرای طرح نظارت و کنترل در ایام نوروز در سیستان و بلوچستان
1395/2/6 دوشنبه