گزارش تصویری

بازدید معاونت نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد از معاونت استاندارد شهرستان چابهار

در روز یکشنبه مورخ 30/7/96 آقای مهندس مرندی مقدم معاونت نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد از معاونت استاندارد شهرستان چابهار بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز یکشنبه مورخ 30/7/96 آقای مهندس مرندی مقدم معاونت نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد از معاونت استاندارد شهرستان چابهار بازدید نمودند. که در این برنامه ضمن بازدید از توانمندی ها و امکانات آزمایشگاهی نسبت به تشکیل جلسه با همکاران این شهرستان و به بررسی مسایل و مشکلات همکاران پرداخته و توصیه های لازم را جهت بهبود فرآیندها و روشهای انجام کار ارائه نمودند.

بازدید معاونت نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد از معاونت استاندارد شهرستان چابهار
1396/8/16 سه‌شنبه