گزارش تصویری

نشست مدیر کل استاندارد استان با همکاران اداره استاندارد شهرستان سراوان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در دهه سوم اردیبهشت ماه امسال اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان نشستی با همکاران اداره استاندارد شهرستان سراوان داشت. در این نشست صمیمانه مدیر کل استاندارد استان به سوالات و مشکلات همکاران استاندارد سراوان پاسخ دادند.
 

نشست  مدیر کل استاندارد استان با همکاران اداره استاندارد شهرستان سراوان
1397/2/28 جمعه