گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان و نصابان  آسانسور با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان و نصابان  آسانسور با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و مرکز آموزشی همکار به آزمای زاهدان به مدت سه روز برگزار گردید.
معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان از کارگاه آموزشی آسانسور در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای زاهدان بازدید کرد.
با توجه به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ضرورت تربیت نیروی ماهر بومی مورد نیاز بخشهای مختلف صنعت ساختمان، این دوره با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و  بخش خصوصی در راستای ارتقاء مهارت نصابان آسانسور و استانداردسازی و بهبود ایمنی این بخش به مدت سه روز از مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان و نصابان  آسانسور با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
1401/4/14 سه‌شنبه