گزارش تصویری

آزمون192 وسیله سنجش در اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان سراوان در شش ماهه اول سال 1395

آزمون192 وسیله سنجش در اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان سراوان در شش ماهه اول سال 1395 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی شش ماهه اول سال 1395 طرح استاندارد سازی وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان سراوان اجرا گردید. در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها ومراکز عرضه و اصناف کلیه شهرستانهای استان نسبت به کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای وسایل سنجش از جمله ترازو وزنه ترازو باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و .. اقدام وبا نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسایل سنجش را مورد تایید قرار می دهند که در این راستا تعداد 192 وسیله سنجش شامل: انواع باسکول متحرک- ترازوی دیجیتال- ترازوی توزین طلا و ترازوی مرغی را مورد بررسی کنترل و آزمون قرار گرفته و تعداد 1 مورد عدم انطباق مشاهده گردیده است.

آزمون192  وسیله سنجش در اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان سراوان در شش ماهه اول سال 1395
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی شش ماهه اول سال 1395 طرح استاندارد سازی وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان سراوان اجرا گردید.
در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها ومراکز عرضه و اصناف کلیه شهرستانهای استان نسبت به کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای وسایل سنجش از جمله ترازو وزنه ترازو باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و .. اقدام وبا نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسایل سنجش را مورد تایید قرار می دهند که در این راستا تعداد 192 وسیله سنجش شامل: انواع باسکول متحرک- ترازوی دیجیتال- ترازوی توزین طلا و ترازوی مرغی را مورد بررسی کنترل و آزمون قرار گرفته و تعداد 1 مورد عدم انطباق مشاهده گردیده است.
 

آزمون192  وسیله سنجش در اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان سراوان در شش ماهه اول سال 1395
1395/8/4 سه‌شنبه