گزارش تصویری

بازدید مدیرکل استاندارد استان از اداره صادرات و واردات

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ ۱۷ دی ماه امسال دکتر محبی مدیرکل استاندارداستان به همراه فرهاد بهمنی سرپرست معاونت ارزیابی انطباق، از اداره صادرات و واردات مستقر در گمرک زاهدان بازدید به عمل آورده و به بررسی مسائل موجود، فعالیت های انجام شده و سامانه coc پرداختند۔
 در این بازدید بر استفاده دقیق از سامانه صادرات و واردات و دقت عمل در بررسی پرونده ها تاکید گردید۔
 ضمناً درخواست های همکاران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص موارد مطرح شده صورت پذیرد۔

بازدید مدیرکل استاندارد استان از اداره صادرات و واردات
1399/10/17 چهارشنبه