گزارش تصویری

انتخاب پوستر طراحی شده یک جوان ایرانی بعنوان پوستر روزجهانی استاندارد

در یک رقابت جهانی که همه ساله در بین 163 کشور عضو سازمان های بین المللی استاندارد (ISO)برگزار می شود، پوستر طراح ایرانی، به عنوان اثر برگزیده روز جهانی استاندارد در سال 2017 میلادی انتخاب شد.

عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در یک رقابت جهانی که همه ساله در بین 163 کشور عضو سازمان های بین المللی استاندارد (ISO)برگزار می شود، پوستر طراح ایرانی، به عنوان اثر برگزیده روز جهانی استاندارد در سال 2017 میلادی انتخاب شد.

وی افزود: امسال برای نخستین بار در پی فراخوان طراحی پوستر روز جهانی استاندارد توسط دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد، بیش از 60 اثر به دبیرخانه رسید که پس از داوری، 22 طرح واجد شرایط، برای شرکت در رقابت جهانی به سازمان بین المللی استاندارد ارسال شد و از میان 10 طرحی که به مرحله نهایی این رقابت جهانی راه یافتند، پنج اثر از سه هنرمند ایرانی انتخاب و در معرض رای عموم قرار گرفت و در نهایت پوستر برگزیده روز جهانی استاندارد 2017 انتخاب و معرفی شد.

این اثر برگزیده مربوط به طرح پوستر رضا رحیمیان دانش آموخته رشته طراحی صنعتی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.

انتخاب پوستر طراحی شده یک جوان ایرانی بعنوان پوستر روزجهانی استاندارد
1396/7/17 دوشنبه