گزارش تصویری

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان در سیستان و بلوچستان در واحد تولیدی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان، کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان به دبیری اداره کل استاندارد استان در واحد تولیدی بنیاد بتن با حضور 30 نفر از مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی برگزار گردید. در این جلسه آقای جامی رئیس اداره اجرای استاندارد اداره کل گزارشی در خصوص وظایف و ماموریت های سازمان ملی استاندارد و وضعیت استاندارد سازی مصالح ساختمانی استان ارائه نمودند و مطلبی در خصوص استاندارد سازی تیرچه و بلوک، آجر، موزائیک، آسانسور و و ... مشکلات اجرایی در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی و تولید غیر استاندارد مصالح ساختمانی از جمله بتن، تیرچه، بلوک و ... در محل پروژه ها و عدم نظارت و جلوگیری از بکارگیری اینگونه مصالح توسط مهندسین ناظر و همکاری سایر دستگاهها اجرایی در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی از جمله سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر ... ضروری است. وی در ادامه همچنین بیان نمودند که استانداری سازی و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد یک زنجیره بهم پیوسته است که همه دستگاهها و سازمانها در این زمینه باید مساعدت نمایند و از جمله دستگاههای مهم در امر حمایت از واحد

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان در سیستان و بلوچستان در واحد تولیدی 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان، کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان به دبیری اداره کل استاندارد استان در واحد تولیدی بنیاد بتن با حضور 30 نفر از مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی برگزار گردید. در این جلسه آقای جامی رئیس اداره اجرای استاندارد اداره کل گزارشی در خصوص وظایف و ماموریت های سازمان ملی استاندارد و وضعیت استاندارد سازی مصالح ساختمانی استان ارائه نمودند و مطلبی در خصوص استاندارد سازی تیرچه و بلوک، آجر، موزائیک، آسانسور و و ... مشکلات اجرایی در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی و تولید غیر استاندارد مصالح ساختمانی از جمله بتن، تیرچه، بلوک و ... در محل پروژه ها و عدم نظارت و جلوگیری از بکارگیری اینگونه مصالح توسط مهندسین ناظر و  همکاری سایر دستگاهها اجرایی در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی از جمله سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر ... ضروری است. وی در ادامه همچنین بیان نمودند که استانداری سازی و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد یک زنجیره بهم پیوسته است که همه دستگاهها و سازمانها در این زمینه باید مساعدت نمایند و از جمله دستگاههای مهم در امر حمایت از واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد سازمان نظام مهندسی است که می تواند با تاکید این موضوع و با نظارت مهندسین ناظر در پروژه ها در این امر کمک نموده و از بکارگیری مصالح غیر استاندارد در پروژه ها جلوگیری نمایند. و در ادامه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی نیز ضمن ضرورت توجه به استاندارد و استاندارد سازی و بکارگیری مصالح استاندارد در پروژه های ساختمانی و افزایش ضریب ایمنی و طول عمر مفید ساختمانها، حمایت مهندسین ناظر را اعلام و در ادامه از فرآیند تولید واحد تولیدی بنیاد بتن بازدید گردید. 
 

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان در سیستان و بلوچستان در واحد تولیدی
1395/12/5 پنجشنبه