گزارش تصویری

معرفي رييس جديد استاندارد شهرستان ايرانشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنیه ۲۲تیر ماه امسال با حضور دکتر محبی مدير كل استاندارد استان، محسن ابراهيمي به عنوان رييس جديد استاندارد شهرستان ايرانشهر معرفي و از زحمات اسحق ابراهيم زاده در طول دوران ٦ ساله تصدی اين مسيوليت تقدير و تشكر گرديد. شايان ذكر است ايرانشهر يكي از مهمترين شهرستان هاي استان در حوزه توليد با وجود كارخانه هاي مهم نظير بافت بلوچ، ايران كولا، نخل طلايي، روان شو و همچنين از قطب هاي كشاورزي و توليد خرما مي باشد.

معرفي رييس جديد استاندارد شهرستان ايرانشهر
1400/4/28 دوشنبه