گزارش تصویری

بازدید و گشت مشترک از واحدهای تاسیسات سیلندر پرکنی در سيستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: مسعود جوادی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان گفت: در روز یک شنبه 26 خرداد ماه امسال گشت مشترک کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی و نماینده دادستان شهرستان زاهدان از تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع پرسی ایران گاز و الیاس گاز زاهدان بازدید نمودند. مسعود جوادی افزود: در این بازدید کنترل میزان گاز مایع شارژ شده در سیلندرهای واحدهای تاسیسات سیلندر پرکنی فوق انجام گردید.                                                         

بازدید و گشت مشترک از واحدهای تاسیسات سیلندر پرکنی  در سيستان و بلوچستان
1398/8/18 شنبه