گزارش تصویری

اولین جلسه اعضای کمیته فنی متناظر tc8 و tc188

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه امسال اولین جلسه اعضای کمیته فنی متناظر tc8 و tc188 با حضور لیلا نصیری کارشناس دفتر مطالعات تطبیقی سازمان ملی استاندارد ایران،   طاهره افسری سرپرست معاونت استاندارد سازی و آموزش و محمد رضا مقدم منش رئیس اداره امور تدوین استاندارد سیستان و بلوچستان، دبیران، روسا و نایب روسای کمیته های مذکور مستقر در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و سایر اعضا بصورت وبینار برگزار گردید.
در ابتدا لیلا نصیری به ارائه توضیحاتی درباره نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی پرداخت و در ادامه دبیران کمیته های فنی متناظر tc8 و tc188 ضمن ارائه توضیحات در مورد کمیته های مذکور برنامه ها خود را جهت مشارکت بیشتر در زمینه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ارائه  دادند.
شایان ذکر است دبیرخانه ۲۰ کمیته فنی متناظر در استان سیستان و بلوچستان مستقر و فعال دارد.

 اولین جلسه اعضای کمیته فنی متناظر tc8 و tc188
1399/6/31 دوشنبه