گزارش تصویری

سخنرانی کارشناسان اداره کل استاندارد در مدارس سیستان وبلوچستان

همزمان با فرارسیدن هفته استاندارد و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و در پی هماهنگی های انجام شده با آموزش و پرورش استان مقرر گردید سخنرانی کارشناسان این اداره کل در 60 مدرسه با برنامه ای تدوین شده از تاریخ 24/7/95 لغایت 29/7/95 انجام گیرد.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: همزمان با فرارسیدن هفته استاندارد و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و در پی هماهنگی های انجام شده با آموزش و پرورش استان مقرر گردید سخنرانی کارشناسان این اداره کل در 60 مدرسه با برنامه ای تدوین شده از تاریخ 24/7/95 لغایت 29/7/95 انجام گیرد. و پیرامون اهمیت استاندارد و شعار محوری سال جاری " استانداردها اعتماد سازند" مطالب مشروحی به دانش آموزان ارائه نمایند. و در پایان هر سخنرانی طرح سوال جهت دانش آموزان صورت گیرد که به رسم یادبود به تعدادی از آنها جوایزی اهداء گردد. قابل ذکر است که این برنامه همزمان در سطح شهرستانهای استان نیز اجرا میشود. 
 

سخنرانی کارشناسان اداره کل استاندارد در مدارس سیستان وبلوچستان
1395/7/26 دوشنبه