گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد از مرکز رشد و فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان

بازدید مدیر کل استاندارد از مرکز رشد و فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان از امکانات مرکز رشد و فناور دانشگاه استان بازدید کرد. 

عاقلی در این بازدید بر استفاده از امکانات دانشگاه برای برگزاری دوره های آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان و اساتید با فعالیتهای استانداردسازی و تدوین استانداردهای ملی و بین المللی تاکید کرد.

در ادامه ، معینی خواه، رئیس مرکز رشد و فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان آمادگی این مرکز را برای همکاری با مجموعه استاندارد اعلام کرد .. 

بازدید مدیر کل استاندارد از مرکز رشد و فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان
1396/10/13 چهارشنبه