گزارش تصویری

جذب كامل اعتبارات تملك داراي هاي سرمايه اي سال١٤٠٠اداره كل

جذب كامل اعتبارات تملك داراي هاي سرمايه اي سال١٤٠٠اداره كل ؛به گزارش روابط عمومي اداره كل ،در دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به رياست دكترمدرس خياباني ، استاندار محترم و جمعي از نمايندگان مردم شريف استان در مجلس شوراي اسلامي صبح شنبه درمحل استانداري برگزار گرديد ،مدير كل استاندارد استان ضمن گزارش جذب كامل اعتبارات تملك سال ١٤٠٠ خواستار افزايش اعتبارات اداره كل باتوجه به اهميت و جايگاه وظايف استاندراد در حوزه هاي مختلف اقتصادي از جمله ارتقا كيفيت توليدات داخلي ،صادرات و مباحث دانش بنيان شد.

جذب كامل اعتبارات تملك داراي هاي سرمايه اي سال١٤٠٠اداره كل
1401/3/22 یکشنبه