گزارش تصویری

اجرای طرح عیدانه در هفته اول فروردین در شهرستان سراوان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: عبدالغفور دهواری رییس اداره استاندارد شهرستان سراوان گفت: در ادامه اجرای طرح ویژه عیدانه در هفته اول فروردین ماه سال 1401 در شهرستان سراوان
کارشناسان این اداره در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی و با هدف حفظ صیانت از حقوق مصرف کنندگان و خدمت گیرندگان به منظور ارائه خدمات مطلوب و کیفی به همه شهروندان و مسافرین نوروزی از تعداد 10 مرکز عرضه، فروش و فروشگاه های زنجیره ای شهرستان بازرسی بعمل آوردند۔

اجرای طرح عیدانه در هفته اول فروردین در شهرستان سراوان
1401/1/14 یکشنبه