گزارش تصویری

جلسه مشارکت در امر استاندارد سازی با معاون استاندار سیستان و بلوچستان

جلسه هماهنگی بمنظور مشارکت در امر استاندارد سازی و جهت دهی پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی به تدوین استانداردهای ملی و بین المللی دستگاههای اجرایی و مراکز علمی استان با معاونت توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان با حضور مهندس عاقلی مدیر کل و مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل در تاریخ 28/11/94 در محل استانداری استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان:
جلسه هماهنگی بمنظور مشارکت در امر استاندارد سازی و جهت دهی پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی به تدوین استانداردهای ملی و بین المللی دستگاههای اجرایی و مراکز علمی استان  با معاونت توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان با حضور مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان و مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل در تاریخ 28/11/94  در محل استانداری استان برگزار گردید.

مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان در  این جلسه ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این اداره کل در حوزه استاندارد سازی و آموزش در سال جاری را اعلام نمود. مهندس عاقلی گفت: سازمان ملی استاندارد ایران این آمادگی را دارد بمنظور کاربردی شدن طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی و مراکز علمی  و پایان نامه های دانشجویی دانشگاهها را با همکاری اساتید محترم دانشگاه تبدیل به استانداردهای ملی و بین المللی نماید. و بمنظور تعامل بیشتر با دستگاههای مذکور دفتر ارتباط با استاندارد در مراکز فوق ایجاد گردد.

در ادامه خانم دکتر اربابی معاونت توسعه منابع انسانی استانداری گفت: ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده در امر استاندارد سازی و تدوین استانداردها، ضمن موافقت با پیشنهاد اداره کل در زمینه کاربردی نمودن طرح ها و پژوهش های دانشگاهی مقرر گردید: 1- در جلسه اداری آتی استانداری  گزارشی از اقدامات اداره کل استاندارد استان در زمینه های همکاری دانشگاهها و دستگاههای اجرایی ارائه گردد. 2- جلسه ای با ترکیب ریاست مرکز پارک علم و فن آوری استان، شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهه بمنظور مشارکت اساتید، نخبگان و کارآفرینان در مقوله استاندارد سازی و تدوین استانداردهای ملی و بین المللی تشکیل گردد.اعلام نمود: در جلسه شورای آتی اداری استان که با حضور استاندار تشکیل می گردد موارد فوق توسط اداره کل بیان گردد ضمنا جلسه با ریاست محترم مرکز پارک علم و فناوری استان بمنظور مشارکت نخبگان و کار آفرینان در مقوله استاندارد سازی و تدوین استانداردهای ملی و بین المللی تشکیل گردد.

جلسه مشارکت در امر استاندارد سازی با معاون استاندار سیستان و بلوچستان
1394/12/5 چهارشنبه