گزارش تصویری

افتتاح دفتر نمايندگي استاندارد شهرستان دلگان؛

افتتاح دفتر نمايندگي استاندارد شهرستان دلگان؛با حضور مدير كل استاندارد استان وجناب اقاي شجاعي،فرماندار محترم شهرستان دلگان ،نمايندگي استاندارد در محل فرمانداري افتتاح شد.دلگان يكي از ٣١شهرستان منتخب و پايلوت كشور در اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي است واز ظرفيت خوبي در زمينه  خرما،حنا وچاي ترش برخوردار است و پيش بيني مي شود علاوه بر ارائه خدمات مرتبط با استاندارد توليد واصناف،استقبال خوبي در بخش اخذ پروانه استاندارد رعايت حدمجاز الاينده ها را در اين شهرستان صورت پذيرد.

افتتاح دفتر نمايندگي استاندارد شهرستان دلگان؛
1400/4/28 دوشنبه