گزارش تصویری

‍ ‍ اجرای طرح نظارتی بر تاسیسات سیلندر پرکنی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان، مجید محبی مدیر کل استاندارد استان گفت: در روز چهار شنبه مورخ ۶ اسفند ماه امسال پیرو افزایش اعتراضات و شکایات مردمی در زمینه وضعیت سیلندرهای گازمایع و کم فروشی، طرح نظارتی ویژه بر تاسیسات سیلندر پرکنی در گشت مشترک کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل با حضور نمایندگان سازمان صمت و اداره کل تعزیرات حکومتی استان از تاسیسات سیلندر پر کنی گاز مایع پرسی ایران گاز شماره ۱ و ۲ در زاهدان خبر داد. مدیر کل استاندارد استان افزود: در این طرح ضمن افزایش بازرسی از تاسیسات سیلندر پرکنی نسبت به بررسی حجم عرضه، کنترل و نظارت بر وضیعت سیلندرهای شارژ شده از لحاظ ظاهری، میزان شارژ آنها و بررسی کم فروشی اقدام گردید.

‍ ‍ اجرای طرح نظارتی بر تاسیسات سیلندر پرکنی در سیستان و بلوچستان
1398/12/6 سه‌شنبه