گزارش تصویری

(( سازمان ملّی استاندارد ایران در مسیر احقاق حقوق مردم  حرکت می کند ))

#ببینیدوبشنوید

🎥دکتر مهدی اسلام پناه
ریاست سازمان ملّی استاندارد ایران 

(( سازمان ملّی استاندارد ایران در مسیر احقاق حقوق مردم  حرکت می کند ))


(( 🇮🇷ایران قوی و ایران سربلند🇮🇷 ))

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان

سامانه پیامکی استعلام اصالت پروانه کاربرد نشان استاندارد : ۱۰۰۰۱۵۱۷

تلفن رسیدگی به شکایات : ۱۵۱۷

 با ما همراه باشید

https://t.me/standardhamedan

instagram.com/stdhamedan

http://hamedan.isiri.gov.ir/portal/home/

 

(( سازمان ملّی استاندارد ایران در مسیر احقاق حقوق مردم  حرکت می کند ))
1401/2/1 پنجشنبه