گزارش تصویری

دستاوردهای اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه معاونت ارزیابی انطباق 

دستاوردهای اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه معاونت ارزیابی انطباق 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: دستاوردهای اداره کل استاندارد استان در حوزه ارزیابی انطباق به شرح ذیل می باشد. 
- راه اندازی و استقرار 8 آزمایشگاه و دفتر در گمرکات، بازارچه های مرزی و پایانه های مرزی
- راه اندازی 60 آزمایشگاه در مرکز استان و ادارات استاندارد شهرستانها 
- تائید صلاحیت 23 آزمایشگاه همکار بخش خصوصی 
- تائید صلاحیت یک شرکت بازرسی و استقرار 4 نمایندگی شرکت های بازرسی در استان  
- استانداردسازی و تحت پوشش قراردادن 580 واحد تولیدی و خدماتی استان
- صدور 358 پروانه کاربرد علامت استاندارد در طی 15 سال اخیر 
- 11854 بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی استان در طی 15 سال اخیر 
- 52863 نمونه برداری از واحدهای تولیدی استان در طی 15 سال اخیر 
- 50389 نمونه برداری از مراکز عرضه و توزیع کالا در سطح استان 
- 19467 نمونه مورد آزمون در آزمایشگاه های اداره کل در سطح استان در طی 15 سال اخیر 
- 36173 نمونه مورد آزمون توسط آزمایشگاه های همکار در سطح استان در طی 15 سال اخیر 
- صدور 17190 گواهینامه صادراتی در سطح استان در 15 سال اخیر 
- صدور 29510 مجوز وارداتی در سطح استان در طی 15 سال اخیر 
- آزمون دوره ای 93374 وسایل سنجش در سطح استان در طی 15 سال اخیر 
آزمون 1125 باسکول  وسایل نقلیه چرخدار جاده ای در سطح استان در طی 15 سال اخیر 
- آزمون 5269 مصنوعات فلزات گرانبها در سطح استان در طی 15 سال اخیر 
- آزمون 13709 نازل سوخت در سطح استان در طی 8 سال اخیر 
- بازرسی فنی  و  صدور گواهینامه تائید ایمنی برای 490 آسانسور در سطح استان در طی 9 سال اخیر

دستاوردهای اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه معاونت ارزیابی انطباق 
1397/12/1 چهارشنبه