گزارش تصویری

رگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۹ در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه امسال جلسه کمیسیون ماده 19 با حضور اعضاء برای رسیدگی به توقیف صورت گرفته از واحد تولیدی تعاونی تغلیظ قیر صدف مستحکم برگزار گردید.
تقی جامی رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل گفت: این کالای توقیف شده که تعداد 2000 رول 10 متری می باشد به دلیل نداشتن پروانه استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و پس از قبولی نتایج آزمون، مقرر گردید پس از نصب علامت تجاری محصول در سطح استان توزیع گردد.

رگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۹ در سیستان و بلوچستان
1399/6/31 دوشنبه