گزارش تصویری

‍ ضد عفونی و سم زدایی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه در اداره کل استاندارد استان و ادارات تابعه در راستای همکاری با ستاد پیشگیری از ویروس کرونای استان گفت: به منظور کمک به قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا در اداره کل استاندارد استان و تمامی ادارات استاندارد شهرستان‌های استان با همکاری سازمان بسیج کارمندان استان و شرکت آب و فاضلاب استان گندزدایی و ضد عفونی صورت پذیرفت. وی افزود: به منظور پیشگیری و کنترل انتشار ویروس کرونا کلیه سطوح و اتاق های اداری و آزمایشگاهی این اداره کل ضد عفونی و گند زدایی شد.

‍ ضد عفونی و سم زدایی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1399/1/6 چهارشنبه