گزارش تصویری

مراسم روزجهانی استاندارد در روز یکشنبه مورخ 2/8/95 برگزار خواهدشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و تقدیر از فعالین در حوزه های استاندارد و استاندارد سازی آئین گرامیداشت استانی روز جهانی استاندارد در روز یکشنه مورخ 2/8/95 ساعت 9 صبح با حضور مسئولین کشوری و استانی در سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان واقع در زاهدان خیابان دانشگاه - میدان دکتر حسابی برگزار خواهد شد. لذا بدینوسیله از کلیه مدیران محترم دستگاههای اجرایی، مدیران محترم واحدهای تولیدی و خدماتی، مدیران محترم کنترل کیفیت، بازرگانان محترم، کارشناسان محترم استاندارد، مدیران محترم شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار، اصناف، اصحاب رسانه و .... دعوت می شود تا در این مراسم خانواده استاندارد استان را قرین مباهات فرمایند.

مراسم روزجهانی استاندارد در روز یکشنبه مورخ 2/8/95 برگزار خواهدشد
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و تقدیر از فعالین در حوزه های استاندارد و استاندارد سازی آئین گرامیداشت استانی روز جهانی استاندارد در روز یکشنه مورخ 2/8/95 ساعت 9 صبح با حضور مسئولین کشوری و استانی در سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان واقع در زاهدان خیابان دانشگاه - میدان دکتر حسابی برگزار خواهد شد. لذا بدینوسیله از کلیه مدیران محترم دستگاههای اجرایی، مدیران محترم واحدهای تولیدی و خدماتی، مدیران محترم کنترل کیفیت، بازرگانان محترم، کارشناسان محترم استاندارد، مدیران محترم شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار، اصناف، اصحاب رسانه و .... دعوت می شود تا در این مراسم خانواده استاندارد استان را قرین مباهات فرمایند.   

مراسم روزجهانی استاندارد در روز یکشنبه مورخ 2/8/95 برگزار خواهدشد
1395/7/29 پنجشنبه