گزارش تصویری

توقیف و جمع آوری 24700 عدد فرآورده های غیراستاندارد در ایرانشهر 

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان آقای مهندس عاقلی گفت: در طی برنامه بازدید و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع کالا در طی آذر ماه سال جاری در شهرستان ایرانشهر؛ بازرسان اداره کل ضمن بررسی و نظارت بر کالاهای تولیدی و عرضه شده در مراکز تولید، عرضه و توزیع کالا در سطح شهرستان مذکور؛ با مشاهده و کنترل علائم استاندارد بلغور ذرت با علامت تجارتی پوپی نمکی، مایع ظرفشویی بام نام تجارتی آبدیز متوجه جعلی و نامعتبر بودن علامت استاندارد و تولید و عرضه بلوک های پلی استایرن (نوین فوم) بدون علامت استاندارد شدند. لذا نسبت به جمع آوری و توقیف آنها اقدام نمودند. کالاهای توقیف شده شامل تعداد 15300 عدد بلغور ذرت با علامت تجارتی پوپی نمکی و  تعداد 8400 عدد مایع ظرفشویی با علامت تجارتی آبدیز و تعداد 1000 بلوک پلی استایرن با علامت تجارتی نوین فوم می باشند که برای تولید کننده کالاهای مذکور پرونده حقوقی تشکیل و طی مراحل قانونی در دست اقدام است.   

توقیف و جمع آوری 24700 عدد فرآورده های غیراستاندارد در ایرانشهر 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان آقای مهندس عاقلی گفت: در طی برنامه بازدید و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع کالا در طی آذر ماه سال جاری در شهرستان ایرانشهر؛ بازرسان اداره کل ضمن بررسی و نظارت بر کالاهای تولیدی و عرضه شده در مراکز تولید، عرضه و توزیع کالا در سطح شهرستان مذکور؛ با مشاهده و کنترل علائم استاندارد بلغور ذرت با علامت تجارتی پوپی نمکی، مایع ظرفشویی بام نام تجارتی آبدیز متوجه جعلی و نامعتبر بودن علامت استاندارد و تولید و عرضه بلوک های پلی استایرن (نوین فوم) بدون علامت استاندارد شدند. لذا نسبت به جمع آوری و توقیف آنها اقدام نمودند. کالاهای توقیف شده شامل تعداد 15300 عدد بلغور ذرت با علامت تجارتی پوپی نمکی و  تعداد 8400 عدد مایع ظرفشویی با علامت تجارتی آبدیز و تعداد 1000 بلوک پلی استایرن با علامت تجارتی نوین فوم می باشند که برای تولید کننده کالاهای مذکور پرونده حقوقی تشکیل و طی مراحل قانونی در دست اقدام است.        

توقیف و جمع آوری 24700 عدد فرآورده های غیراستاندارد در ایرانشهر 
1395/10/2 پنجشنبه