گزارش تصویری

توقیف کالاهای با علامت استاندارد جعلی در سیستان و بلوچستان

اداره استاندارد شهرستان زابل در سال 1394 طی بازرسیهای متعدد از مراکز عرضه، توزیع کالا و صنعت های مختلف تعداد 1391 عدد کالای فاقد علامت استاندارد، جعل علامت استاندارد و یا جعل برچسب انرژی شامل مواد غذایی، صنعت برق و الکترونیک، لوازم خودرو شناسایی و توقیف گردیده است.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: اداره استاندارد شهرستان زابل در سال 1394 طی بازرسیهای متعدد از مراکز عرضه، توزیع کالا و صنعت های مختلف تعداد 1391 عدد کالای فاقد علامت استاندارد، جعل علامت استاندارد و یا جعل برچسب انرژی شامل مواد غذایی، صنعت برق و الکترونیک، لوازم خودرو شناسایی و توقیف گردیده است.
 

توقیف کالاهای با علامت استاندارد جعلی در سیستان و بلوچستان
1395/2/19 یکشنبه