گزارش تصویری

734  بازرسی و نمونه برداری در آبانماه سال جاری از محموله های وارداتی در شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در آبان ماه سال جاری تعداد 117 فقره محموله و اظهارنامه وارداتی به ارزش 600949879249 ریال در شهرستان چابهار بازرسی و تعداد 734 نمونه؛ نمونه برداری و مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. کالاهای محوله های مذکور شامل انواع لوازم خانگی؛ ظروف آشپزحانه؛ لوازم یدکی خودرو، برنج و ....  می باشد که پس از بازرسی؛ نمونه برداری؛ بررسی اسنادی و آزمون؛ گواهی انطباق توسط معاونت استاندارد شهرستان چابهار صادر گردید. همچنین در طی این مدت 49 مورد از واحدهای تولیدی تحت پوشش بازدید فنی و 34 مورد نمونه برداری بعمل آمد.   

734  بازرسی و نمونه برداری در آبانماه سال جاری از محموله های وارداتی در شهرستان چابهار
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در آبان ماه سال جاری تعداد 117 فقره محموله و اظهارنامه وارداتی به ارزش 600949879249 ریال در شهرستان چابهار بازرسی و تعداد 734 نمونه؛ نمونه برداری و مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. کالاهای محوله های مذکور شامل انواع لوازم خانگی؛ ظروف آشپزحانه؛ لوازم یدکی خودرو، برنج و ....  می باشد که پس از بازرسی؛ نمونه برداری؛ بررسی اسنادی و آزمون؛ گواهی انطباق توسط معاونت استاندارد شهرستان چابهار صادر گردید. همچنین در طی این مدت 49 مورد از واحدهای تولیدی تحت پوشش بازدید فنی و 34 مورد نمونه برداری بعمل آمد.   
 

734  بازرسی و نمونه برداری در آبانماه سال جاری از محموله های وارداتی در شهرستان چابهار
1395/9/14 یکشنبه