گزارش تصویری

اطلاعیه در خصوص تجهیزات زمین بازی

مالکان و دارندگان تجهیزات بازی: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد ایران و اجباری بودن استانداردهای تجهیزات زمین بازی( مستقر در پارک ها، مهد های کودک، مدارس و اماکن عمومی) و وسایل تفریحی شهر بازی، اخذ گواهی ایمنی و کیفیت وسایل تفریحی و بازی، اجباری و دارای اعتبار یکساله می باشد و لازم است وسایل و تجهیزات تفریحی حین بهره برداری تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار گرفته و بعلاوه به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد به صورت سالیانه توسط شرکت های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده، بازرسی ادواری شوند. بدیهی است در صورت عدم اخذ گواهینامه بازرسی و عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه، مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین وسایل تفریحی، زمین بازی و شهربازی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 33214307-054 تماس حاصل فرمایند. روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

اطلاعیه 
مالکان و دارندگان تجهیزات بازی
:

بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد ایران و اجباری بودن استانداردهای تجهیزات زمین بازی( مستقر در پارک ها، مهد های کودک، مدارس و اماکن عمومی) و وسایل تفریحی شهر بازی، اخذ گواهی ایمنی و کیفیت وسایل تفریحی و بازی، اجباری و دارای اعتبار یکساله می باشد و لازم است وسایل و تجهیزات تفریحی حین بهره برداری تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار گرفته و بعلاوه به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد به صورت سالیانه توسط شرکت های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده، بازرسی ادواری شوند. بدیهی است در صورت عدم اخذ گواهینامه بازرسی و عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه، مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین وسایل تفریحی، زمین بازی و شهربازی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 33214307-054 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان 

اطلاعیه در خصوص تجهیزات زمین بازی
1395/10/19 یکشنبه