گزارش تصویری

ابطال دو پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان

ر طی شهریورماه سال جاری جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور صدور، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی در تاریخ 25/6/96 تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان س و ب : در طی شهریورماه سال جاری جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور صدور، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی در تاریخ 25/6/96 تشکیل گردید. که در این جلسه پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی مشروحه ذیل بدليل انقضاي مدت اعتبار پروانه، عدم معرفي مسئول كنترل كيفيت و یا عدم تولید باطل گردید.

رديف

نام واحد توليدی

نام فرآورده

علامت تجارتی

شماره پروانه

تاريخ اعتبار

وضعیت

 پروانه

1

واحد تولیدی عبدالخالق درازهی

سنگدانه ریز مورد مصرف در بتن 

-

7448328948

13/4/97

باطل

2

شرکت صنایع شیر هامون شیدا

شیر استريليزه

ماهویه

7445793931

10/10/96

باطل

 

ابطال دو پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان
1396/8/17 چهارشنبه