گزارش تصویری

بازرسی از واحدهای عرضه برنج شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان

در اردیبهشت ماه سالجاری در راستای صیانت از حقوق شهروندان محترم و عدم کم فروشی مواد غذایی از جمله برنج بصورت کیسه ای، بازرسان اداره استاندارد شهرستان زابل به همراه نماینده اداره صنعت و معدن و تجارت زابل از مراکز عرضه و توزیع برنج بصورت کیسه ای (10 کیلوگرم) بازرسی انجام پذیرفت.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در اردیبهشت ماه سالجاری در راستای صیانت از حقوق شهروندان محترم و عدم کم فروشی مواد غذایی از جمله برنج بصورت کیسه ای، بازرسان اداره استاندارد شهرستان زابل به همراه نماینده اداره صنعت و معدن و تجارت زابل از مراکز عرضه و توزیع  برنج بصورت کیسه ای (10 کیلوگرم) بازرسی انجام پذیرفت.
 

بازرسی از واحدهای عرضه برنج شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان
1395/2/28 سه‌شنبه