چهارشنبه 6 مرداد 1400   07:33:49
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 6 مرداد 1400 07:28:35

1396/1/23 چهارشنبه
فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد مصوب کمسیون دولت الکترونیک
شماره مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 427000 مورخ 94/12/24
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت( عنوان زیر خدمتها شناسه زیرخدمت
1 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی 10031455000
 1. تدوین استانداردهای ملی
10031455100
 1. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
10011455101
 
2 تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی
13011456000
 
 1. تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار
13011456100
 1. تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی
13011456101
 1. تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده
13011456102
 1. تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار
13011456103
 1. تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد
13011456104
 1. تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
13011456105
3 نظارت بر کیفیت ارائه خدمتو تولید کالا
10031457000
 1. نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
10031457100
 1. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد
10031457101
4 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتیمطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
10031458000
 1. فرآیند صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)
10031458100
 1. ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده
10031458101
5 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
10031459000
 1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
10031459100
 1. پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در دادوستد عمومی)
10031459101
 1. آزمون نازلهای سوخت مایع
10031459102
 1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک
10031459103
بيشتر
.