شنبه 16 آذر 1398   18:29:16
آخرين ويرايش سایت
شنبه 16 آذر 1398 15:49:24
نام و نام خانوادگی :
 
تحصیلات : 
تاریخ تولد:
 
سوابق شغلی:سوابق تحقیقاتی و آموزشی :

 
توفیقات اداری :


 

آدرس الکترونیکی اداره کل  :isirsistan@isiri.gov.ir
آدرس وب سایت استان :   http://zahedan.isiri.org
تماس مستقیم با دفتر مدیریت : 05433214302 - 05433214301
.