اخبار استان آرشیو

🔸   دکتر اسلام پناه در همایش روابط عمومی های استانی؛

از ظلم بر مردم در هیچ نقطه ای عبور نکنید/ باید حق مردم را ادا کنیم

👉  https://yun.ir/ydea2c

http://isiri.gov.ir/portal/home

روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران

T.me/standard_news