اخبار استان آرشیو

تحویل چهارمین محموله شیر و سیلندر نو به تأسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان 

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسحاق ابراهيم زاده رييس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: چهارمین محموله سیلندر نو به تعداد 500 عدد تحویل تاسیسات سیلندر پرکنی امین گاز حوزه سیستان واقع در کیلومتر یک جاده زابل به زهک تحویل گردید۔
وی تصریح کرد: این تعداد سیلندر  گاز جهت جایگزینی سیلندرهایی است که فرسوده و مستهلک شده اند۔ ابراهیم زاده خاطر نشان کرد: این تعداد سیلندر گاز از طریق هماهنگی های بعمل آمده  اداره استاندارد شهرستان زابل با مدیریت شرکت پرسی ایران گاز استان و با هدف استاندارد سازی سیلندرهای گاز انجام شده است.
 وی اظهار داشت: محموله‌های بعدی سیلندر بزودی تحویل تاسیسات سیلندر پرکنی منطقه سیستان خواهد شد. لذا همشهریانی که دارای سیلندر معیوب می باشند جهت تعویض به تأسیسات سیلندر پرکنی مذکور مراجعه نمایند.
وی افزود: با توجه به در نظر گرفتن اهمیت موضوع به منظور پیاده سازی و اجرای الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 841، به تاسیسات های سیلندر پرکنی که استاندارد فوق را در آن تاسیسات پیاده ننموده اند تا مورخ 5 خرداد 1401مهلت داده میشود تا ضمن مراجعه به اداره استاندارد شهرستان زابل نسبت به ارائه مدارک مربوط جهت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد در مهلت تعیین شده اقدام نمایند۔