اخبار استان آرشیو

دیدارمحسن ابراهیمی رییس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر با  زینب عَلَّم بخشدار مرکزی بمپور

💮به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندار سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ محسن ابراهیمی رییس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر با  زینب عَلَّم بخشدار مرکزی بمپور دیدار و گفتگو نمود۔

💮 محسن ابراهیمی از نیاز به تشکیل کارگروهی جهت همکاری با ارگانها و شهرداریها سخن گفت و همچنین بخشدار مرکزی بمپور از لزوم توجه جدی به بحث کیفیت آب و نظارت بر استاندارد فیلترهای آب گفت۔ در پایان بخشدار مرکزی بمپور از همکاری های خوب و صمیمانه اداره استاندارد ایرانشهر تقدیر و تشکر نمود۔