اخبار استان آرشیو

تحویل سومین محموله شیر و سیلندر نو به تأسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسحاق ابراهيم زاده رييس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: تعداد 500 عدد سیلندر نو تحویل سه  تاسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان گردید۔ وی افزود: از این تعداد سیلندر 300 عدد به تأسیسات سیستان گاز(کیخاحسن آباد) تعداد 100 عدد به تاسیسات سجستان گاز(عربروستای خراشادی) تعداد 100 عدد رستم گاز(حسین پور_ابتدای جاده زهک) تحویل گرديد۔ وی تصریح کرد: همچنين این تعداد سیلندر  گاز جهت جایگزینی سیلندرها و شیرهای گازی است که فرسوده ومستهلک شده اند، ابراهیم زاده خاطر نشان کرد: این تعداد سیلندر و شیر گاز از طریق هماهنگی های بعمل آمده  اداره استاندارد شهرستان زابل با مدیریت شرکت پرسی ایران گاز استان و با هدف استانداردسازی سیلندرهای گاز انجام شده است وی اظهار داشت: محموله‌های بعدی سیلندر و شیر نو بزودی تحویل تاسیسات سیلندر پرکنی منطقه سیستان خواهد شد. لذا همشهریان که دارای سیلندر معیوب بوده جهت تعویض به تأسیسات سیلندر پرکنی مذکور مراجعه فرمایند.