اخبار استان آرشیو

استاندارد سیستان و بلوچستان همگام با مهارت افزایی و هم افزایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با مبانی استاندارد

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد استان سیستان و بلوچستان؛ دانشجویان گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با مبانی و مفاهیم استاندارد، آشنا شدند.
روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر افزود: رضا شهرکی، رئیس اداره تدوین استاندارد این اداره كل در راستاي تقاضای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور در محل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و برگزاری دوره آموزشی " مبانی و مفاهیم استاندارد " دانشجویان را با مفاهیم استاندارد و انواع استانداردها و روش های تدوین  آشنا نمودند.