پرسشهاي متداول

سه‌شنبه 10 فروردین 1395 سوالات رایج

نحوه تأیید صلاحیت به عنوان مدیر کنترل کیفیت چگونه می باشد؟

متقاضی با در دست داشتن مدارک لازم جهت تشکیل پرونده به انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت مراجعه نموده، پس از تشکیل پرونده، شرکت در آزمون کتبی، شرکت در دوره کارآموزی و اخذ گواهینامه کارآموزی، جلسه تأیید صلاحیت در اداره کل برگزار شده و در صورت موافقت اعضای جلسه، پروانه تأیید صلاحیت صادر می شود.

نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی ایران چگونه می باشد؟

کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی، در صورتی که حائز شرایط دبیری تدوین استانداردهای ملی (مندرج در وبگاه سازمان ملی استاندارد ایران به آدرسwww.isiri.org:  ( باشند، می توانند از طریق مراجعه به اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد اداره کل ، پس از اخذ شناسه کاربری و رمز عبور، اقدام به درج پیشنهادات خود در سامانه تدوین نمایند. کلیه مراحل ثبت پیشنهادات از ابتدا تا مرحله تصویب در کمیته برنامه ریزی دفتر تدوین، از طریق گزینه پیگیری و گزارش موجود در سامانه تدوین قابل پیگیری است.

فرآیند صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران چگونه می باشد؟

پس از وصول نامه درخواست پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی توسط اداره کل استاندارد تهران، بازدید اولیه ای جهت بررسی شرایط واحد تولیدی و نمونه برداری از محصول مربوطه انجام می شود و در صورت وجود نواقص،کتباً به واحد تولیدی اعلام می گردد تا نسبت به رفع نواقص برای بازرسی بعدی اقدام نمایند و نمونه اخذ شده جهت انجام آزمون و اعلام نتیجه به آزمایشگاه اداره کل یا آزمایشگاههای همکار ارسال می گردد. پس از رفع نواقص توسط واحد تولیدی و تأیید رفع نواقص توسط کارشناس طی انجام بازدید نهایی و اخذ یک مورد نتیجه آزمون مطابق با استاندارد ملی مربوطه، پرونده واحد تولیدی به کمیته علائم ارجاع داده می شود و در صورت موافقت کمیته علائم، پروانه کاربرد علامت استاندارد برای آن فرآورده صادر    می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سرکار خانم آل بویه مراجعه شود.

جهت تمدید پروانه تأیید صلاحیت مدیرکنترل کیفیت  چه مدارکی لازم است؟

  1. طی بیست ساعت دوره آموزشی در یکی از مراکز تأیید صلاحیت شده سازمان استاندارد
  2. اجرای دقیق وظایف و دستورالعمل های محوله و تأیید کارشناسان مرتبط
  3. تأیید کمیته تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

تذکر: مدت اعتبار پروانه های تأیید صلاحیت دو ساله می باشد.

در صورتی که مصرف کننده محصول دارای علامت استاندارد، شکایتی از کیفیت آن محصول داشته باشد، از چه طریقی باید اقدام نماید؟

  1. تماس با شماره تلفن 1517
  2. اعلام کتبی و ارسال مستندات به همراه نامه به اداره کل
  3. مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات اداره کل
بيشتر