دسترسی سریع

وظایف و مسئولیت ها :
 
وظایف و مسئولیت های سازمان استاندارد ایران براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه بعدی مصوب بهمن ماه 1371 و خرداد 1376 به شرح زیر می باشد:
1ـ تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی در کشور به استثنای مواد دارویی .
2 ـ انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استاندارد ،بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روش های تولید و کارآیی صنایع .
3 ـ ترویج استانداردهای ملی
4 ـ نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
5 ـ کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی
6 ـ سازمان موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم حائز اهمیت می­باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.
7 ـ ترویج سیستم بین المللی یکاها SI به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش
8 ـ آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط ، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم .
9 ـ تائید صلاحیت آزمایشگاهها ، بازرسان ، کارشناسان استاندارد و گواهی دهندگان نظامهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی
 
استاندارد اجباری : 
استانداردهایی که اجراء آنها به موجب قانون اجباری اعلام می گردد و تولید کنندگان و عرضه کنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی ذیربط تولید و ارائه نمایند.
 
استاندارد تشویقی :
برای محصولی که با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه می گردد و چنانچه اجرای استاندارد ملی مربوط اجباری نباشد پس از کسب مجوز از سازمان می توان از علامت استاندارد به صورت تشویقی استفاده نمود .
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد :
1 ـ تکمیل فرم درخواست پروانه کاربرد علامت استاندارد .
2ـ تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور
3ـ تصویر آگهی ثبت نام یا علامت تجارتی شرکت در روزنامه رسمی
4 ـ تصویر پروانه بهره برداری
5ـ پرسشنامه فنی تکمیل شده توسط واحد
6 ـ تهیه نظامنامه کیفیت
7ـ گواهی پرداخت کارمزد خدماتی
8 ـ معرفی مسئول کنترل کیفیت جهت تایید صلاحیت و آموزش
 
بخش اجرای استاندارد و کنترل کیفیت :
این بخش از اداره کل ، مسئولیت صدور ، تعلیق ، ابطال و تمدید پروانه ها کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی تحت پوشش را بر عهده داشته و فعالیت خود را عمدتا بر دو محور اصلی یعنی واحدهای تولیدی ، خدماتی و مراکز توزیع استوار کرده است.
 
واحدهای تولیدی ، خدماتی :
پس از شناسایی این واحدها ، مراحل اطلاع رسانی و تکمیل پرونده ، انجام نمونه برداری های منظم و بازدیدهای کارشناسی و ارائه راهکارهای مناسب مطابق با استانداردهای ملی موجود در خصوص ایجاد سیستم کنترل کیفیت و تجهیزات آزمایشگاهی صورت می پذیرد.
 
مراکز عرضه و توزیع :
از دیگر وظایف بخش اجرای استاندارد نظارت بر مراکز عرضه و توزیع کالاهای مشمول استاندارد اجباری می باشد که در این راستا کارشناس این بخش با انجام بازرسی و نمونه برداری از این مراکز و انجام بازرسی و نمونه برداری از مراکز و انجام آزمونهای مربوطه نسبت به اجرای وظایف نظارتی خویش اقدام نموده و در صورت مشاهده مغایرتهای کیفی ضمن جمع آوری محصول نامنطبق ، موارد از طریق مراجع قضایی نیز پیگیری خواهد شد همچنین ، اگر نتایج آزمون صادره در خصوص نمونه های اخذ شده از واحدهای تولیدی نیز با استانداردهای ملی مغایرت ، به واحد مربوطه مراتب تذکر و اخطار اعلام و برابر با دستورالعملهای موجود با آن رفتار خواهد گردید.