گزارش تصویری

صدور 938 مجوز وارداتی در سال94 در سیستان و بلوچستان

: در طی سال 94 تعداد 698 فقره محموله و اظهارنامه وارداتی بازرسی و تعداد 938 مورد مجوز واردات برای محموله های مذکور صادر گردیده است.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستانن مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در طی سال 94 تعداد 698 فقره محموله و  اظهارنامه وارداتی بازرسی و تعداد 938 مورد مجوز واردات برای محموله های مذکور صادر گردیده است.مهندس عاقلی افزود: کالاهای محوله های مذکور شامل برنج؛ انواع پارچه؛ ظروف شیشه ای؛ انواع لوازم خانگی؛ خودروی سواری؛ قطعات خودرو، انواع کمپوت و کنسرو و ... می باشد که پس از بازرسی؛ نمونه برداری؛ بررسی اسنادی و آزمون؛ گواهی انطباق توسط اداره کل صادر گردیده است.                                                           
 

صدور 938 مجوز وارداتی  در سال94 در سیستان و بلوچستان
1395/2/6 دوشنبه