گزارش تصویری

ترویج فرهنگ استاندارد در فروشگاه رفاه زاهدان

ترویج فرهنگ استاندارد در فروشگاه رفاه زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ استاندارد و تشویق مردم به خرید کالای استاندارد ایرانی و در حمایت از تولیدات داخلی استاندارد شده ضمن توزیع بسته های ترویجی میان مردم و مشتریان فروشگاه رفاه زاهدان بنرهایی با عنوان کالای استاندارد ایرانی می خرم در قسمت صندوق فروشگاه رفاه زاهدان نصب و بمنظور آشنایی مردم با سامانه پیام کوتاه 10001517 بنرهای تبلیغاتی مربوطه در قسمت های مختلف فروشگاه نیز نصب گردید.

ترویج فرهنگ استاندارد در فروشگاه رفاه زاهدان
1396/10/18 دوشنبه