گزارش تصویری

بازدید دکتر محبی از آزمایشگاه همکار در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ 99/2/9 دکتر محبی مدیر کل استاندارد از آزمایشگاه و شرکت بازرسی آروین کنترل شرق و آزمایشگاه کالیبراسیون این مجموعه بازدید به عمل آورد. پس از جلسه و مذاکرات صورت گرفته با مدیریت و کارکنان این مجموعه، دکتر محبی بر اهمیت دریافت استاندارد iso/iec 17020 برای شرکتهای بومی استان و همچنین اهمیت دقت در استقرار نظام کالیبراسیون در واحدهای تولیدی، خدماتی و آزمایشگاههای همکار و لزوم رعایت دقیق اصول علمی در این خصوص از همکاری و حمایت همه جانبه اداره کل استاندارد استان برای تحقق اهداف مربوطه تاکید نمود.

بازدید دکتر محبی از آزمایشگاه همکار در سیستان و بلوچستان
1399/2/9 سه‌شنبه