گزارش تصویری

آزمون356 وسیله سنجش در اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار

آزمون356 وسیله سنجش در اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی شش ماهه اول سال 1395 طرح استاندارد سازی وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان چابهار اجرا گردید. در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها ومراکز عرضه و اصناف کلیه شهرستانهای استان نسبت به کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای وسایل سنجش از جمله ترازو وزنه ترازو باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و .. اقدام وبا نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسایل سنجش را مورد تایید قرار می دهند که در این راستا تعداد 356 وسیله سنجش شامل: انواع باسکول متحرک- ترازوی دیجیتال- ترازوی توزین طلا و ترازوی مرغی را مورد بررسی کنترل و آزمون قرار گرفت.

آزمون356 وسیله سنجش در اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی شش ماهه اول سال 1395 طرح استاندارد سازی وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستان چابهار اجرا گردید.

در این طرح بازرسان مجری با مراجعه به محل ها ومراکز عرضه و اصناف کلیه شهرستانهای استان نسبت به کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای وسایل سنجش از جمله ترازو وزنه ترازو باسکول متحرک و وزنه باسکول متحرک و .. اقدام وبا نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد وسایل سنجش را مورد تایید قرار می دهند که در این راستا تعداد 356 وسیله سنجش شامل: انواع باسکول متحرک- ترازوی دیجیتال- ترازوی توزین طلا و ترازوی مرغی را مورد بررسی کنترل و آزمون قرار گرفت.

آزمون356 وسیله سنجش در اجرای طرح آزمون های دوره ای وسایل سنجش مراکز عرضه و توزیع کالا در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار
1395/8/4 سه‌شنبه