گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز یکشنبه مورخ 28/6/95 آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان به همراه آقای جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار از واحدهای تولیدی طلاسازی لاشار زمین و لوله پلی اتیلن اندیشه سازان واقع در شهرستان چابهار بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل تولید بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت احراز شرایط پروانه کاربرد علامت استاندارد و دریافت مجوز بکار گیری علامت استاندارد به مدیران عامل واحدها ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز یکشنبه مورخ 28/6/95 آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان به همراه آقای جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار از واحدهای تولیدی طلاسازی لاشار زمین و لوله پلی اتیلن اندیشه سازان واقع در شهرستان چابهار بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل تولید بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت احراز شرایط پروانه کاربرد علامت استاندارد و دریافت مجوز بکار گیری علامت استاندارد به مدیران عامل واحدها ارائه گردید.

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی شهرستان چابهار
1395/7/1 پنجشنبه