گزارش تصویری

نایب رییس مجلس شورای اسلامی بر لزوم ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد

علی مطهری، در مراسم روز جهانی استاندارد با اشاره به تفاوت رعایت ضوابط استانداردها در ایران با کشورهای توسعه یافته ، تنها راه برون رفت از این معضل را افزایش دقت در نظارت و بازرسی ها دانست. نایب رییس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع استاندارد از نظر ایمنی، سلامت و بهداشت، گفت: اعتماد سازی اساس تشکیل سازمان های استاندارد در دنیا است. وی با بیان اینکه در مضامین دین مبین اسلام به مفهوم استاندارد اشاره شده است افزود: رعایت استاندارد ،مسئولیت اضافی نیست بلکه وظیفه اولیه برای انجام هر کاری است که باید به آن توجه شود. مطهری با بیان اینکه طی سالهای گذشته استاندارد در کشور رشد فزاینده ای داشته ، بر انجام بازرسی و نظارت ها بصورت مستمر تاکید کرد. وی سازمان ملی استاندارد ایران را تنها مرجع تشخیص کیفیت کالا در کشور دانست و گفت: بر همین اساس ، ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران ضروری است.

علی مطهری، در مراسم روز جهانی استاندارد با اشاره به تفاوت رعایت ضوابط استانداردها در ایران با کشورهای توسعه یافته ، تنها راه برون رفت از این معضل را افزایش دقت در نظارت و بازرسی ها دانست.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع استاندارد از نظر ایمنی، سلامت و بهداشت، گفت: اعتماد سازی اساس تشکیل سازمان های استاندارد در دنیا است.
وی با بیان اینکه در مضامین دین مبین اسلام به مفهوم استاندارد اشاره شده است افزود: رعایت استاندارد ،مسئولیت اضافی نیست بلکه وظیفه اولیه برای انجام هر کاری است که باید به آن توجه شود.
مطهری با بیان اینکه طی سالهای گذشته استاندارد در کشور رشد فزاینده ای داشته ، بر انجام بازرسی و نظارت ها بصورت مستمر تاکید کرد. وی سازمان ملی استاندارد ایران را تنها مرجع تشخیص کیفیت کالا در کشور دانست و گفت: بر همین اساس ، ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران ضروری است.

 

نایب رییس مجلس شورای اسلامی بر لزوم ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد
1395/7/29 پنجشنبه