گزارش تصویری

برگزاری شورای توسعه مدیریت اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ 15/12/96 جلسه شورای توسعه مدیریت اداره کل با حضور خانم مالکی نماینده سازمان برنامه و بودجه استان، مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان و دیگر اعضاء برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس عاقلی و آقای لشکری معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل گزارشی از روند تحول و اصلاح اداری و همچنین شاخص های عمومی و اختصاصی و مشکلاتی که در زمینه ساختاری، نیروی انسانی و سامانه های مربوط به تکریم ارباب رجوع را ارائه و در ادامه پس از بحث و بررسی خانم مالکی در خصوص ارزیابی در شاخص های عمومی و اختصاصی و چگونگی این ارزیابی را بیان نمود.
 

برگزاری شورای توسعه مدیریت اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1396/12/20 یکشنبه