گزارش تصویری

شیر پاستوریزه کاله با تاریخ غیرواقعی عرضه می شود

به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل : در جریان بازرسی کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران از واحد تولیدی کاله تهران ، مشاهده شد که این واحد تولیدی آگاهانه اقدام به درج تاریخ غیرواقعی ( 5 روز بعد ) برروی محصول شیر پاستوریزه نموده است . این گزارش می افزاید : واحد تولیدی کاله تهران همچنین اقدام به درج نشان استاندارد برروی شیرفرادما ( استریل ) بدون اخذ مجوز استاندارد و نیز درج آدرس محل تولید به صورت غیرواقعی ( استان مازندران ) برروی محصولات خود کرده است. لازم به ذکر است ، تخلفات صورت گرفته توسط واحد تولیدی کاله تهران ، حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان : در جریان بازرسی کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران از واحد تولیدی کاله تهران ، مشاهده شد که این واحد تولیدی آگاهانه اقدام به درج تاریخ غیرواقعی ( 5 روز بعد ) برروی محصول شیر پاستوریزه نموده است . 
این گزارش می افزاید : واحد تولیدی کاله تهران همچنین اقدام به درج نشان استاندارد برروی شیرفرادما ( استریل ) بدون اخذ مجوز استاندارد و نیز درج آدرس محل تولید به صورت غیرواقعی ( استان مازندران ) برروی محصولات خود کرده است.
لازم به ذکر است ، تخلفات صورت گرفته توسط واحد تولیدی کاله تهران ، حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.

شیر پاستوریزه کاله با تاریخ غیرواقعی عرضه می شود
1395/10/20 دوشنبه